O nama


Advokatska kancelarija Jakovljević više od 15 godina zajedno sa svojim klijentima unapređuje poslovanje.
Bavimo se pružanjem raznih pravnih usluga. Svakom problemu pristupamo sa podjednakom pažnjom i podjednako vreme ulažemo u rešavanje istog.
Kontaktirajte nas
Advokat Cacak

Advokati Čačak, Dragoljub Jakovljevic

Advokat Dragoljub Jakovljević

Advokat sa iskustvom u struci od preko 15 godina. U dosadašnjoj praksi susreo se sa raznim pravnim slučajevima iz svih oblasti prava. Poseduje ogromno iskustvo u privrednom sektoru kao i građanskoj parnici. Interesna sfera su mu građansko pravo, nasledno pravo, krivično pravo i imovinsko-pravni odnosi.

Advokati Čačak, Jovana Jakovljevic

Stručni saradnik Jovana Jakovljević

Završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2016-2020). Bila je stipendirana od strane fakulteta u periodu od jedne godine. Govori tečno engleski jezik i poznaje osnove nemačkog jezika. Interesna sfera su joj građansko pravo, pravo intelektualne svojine i poresko pravo. Posebno se interesuje za ekonomsku stranu prava, izučavajući novine u pravnom sistemu, kao i nove zakone koji regulišu neke nove materije poput Zakona o digitalnoj imovini.